περιτίθημι

περιτίθημι
place
pres ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • περιτίθημι — ΜΑ [τίθημι] μσν. θέτω προς εξέταση, μελέτη αρχ. 1. τοποθετώ ολόγυρα, βάζω γύρω γύρω 2. περιβάλλω 3. επιθέτω, προσθέτω 4. ενώνω, συνάπτω 5. επισυνάπτω σε διάφορα σημεία ενός όλου 6. προσδένω 7. επιφέρω 8. παρέχω 9. επιθέτω, επιβάλλω 10. χρεώνω… …   Dictionary of Greek

  • περιτίθει — περιτίθημι place pres imperat act 2nd sg περιτίθημι place pres imperat act 2nd sg (attic epic) περιτίθημι place imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) περιτίθημι place imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιτεθειμένα — περιτίθημι place perf part mp neut nom/voc/acc pl περιτεθειμένᾱ , περιτίθημι place perf part mp fem nom/voc/acc dual περιτεθειμένᾱ , περιτίθημι place perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιτιθῇ — περιτίθημι place pres subj mp 2nd sg περιτίθημι place pres subj act 3rd sg περιτίθημι place pres subj act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιτίθεσθε — περιτίθημι place pres imperat mp 2nd pl περιτίθημι place pres ind mp 2nd pl περιτίθημι place imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιτίθετε — περιτίθημι place pres imperat act 2nd pl περιτίθημι place pres ind act 2nd pl περιτίθημι place imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περθέμενον — περιτίθημι place aor part mid masc acc sg περιτίθημι place aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθεμένων — περιτίθημι place aor part mid fem gen pl περιτίθημι place aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθέμεναι — περιτίθημι place aor part mid fem nom/voc pl περιτίθημι place aor inf act (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιθέμενον — περιτίθημι place aor part mid masc acc sg περιτίθημι place aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.